de nieuwe doelen gorinchem

 

De Nieuwe Doelen in Gorinchem: Avondveertiendaagse

 

Meeste stemmen gelden

Het verhaal van Theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem kabbelt natuurlijk al enige tijd voort. Het college wees de plannen voor het Theater stuk voor stuk af. Volgens verschillende Gorkummers gooide het met de pet naar de ingediende plannen van stadsgenoten, en stond het later met dezelfde pet in de hand voor de ledige ogen van de Europese Commissie. De noodzaak voor een Europese aanbesteding werd immers vastgesteld met een krappe meerderheid van dertien tegen twaalf stemmen.

Het zat er natuurlijk al aan te komen. In september vorig jaar waarschuwde wethouder Van Zanten al dat het Theater zonder een Europese aanbesteding dicht zou gaan. Tot groot verdriet van Gorkummers die de Nieuwe Doelen liever behielden als ‘gewoon Gorkums Theater’, en het toneel liever vulden met kleinschalig vermaak, zoals schoolmusicals en amateurtheater. “Trek die grote broek uit” zei inwoner Ferdinand Biesheuvel diezelfde maand.

De stemmen telden dertien tegen twaalf; de klok staat inmiddels op één voor twaalf.

De grote broek

In juni vorig jaar presenteerden geïnteresseerde partijen hun plannen voor De Nieuwe Doelen in Gorinchem. De gemeente schrijft op haar website:

“De commissie heeft de resultaten van de gevoerde gesprekken teruggekoppeld aan het college. Het college heeft geconcludeerd dat geen enkel plan volledig past binnen de huidige kaders en uitgangspunten van de gemeente. Daarom zal het college na de zomer in overleg met de gemeenteraad naar het vervolg kijken.”

-Bron: Gemeente Gorinchem

De “grote broek” die Biesheuvel benoemde vindt zijn oorsprong dus onder andere in de “huidige kaders en uitgangspunten van de gemeente” waaraan de gepresenteerde plannen tekortschoten.

Wat zijn die kaders en uitgangspunten dan?

De kaders zijn volgens het bidbook met name inhoudelijk en financieel. Ze zijn in 2019 vastgesteld in het Gorkumse cultuurplan. Nemen we de minimumeisen door, dan zijn ze redelijk te noemen. Financiële levensvatbaarheid, toegevoegde maatschappelijke waarde, een minimum aantal jaarlijkse activiteiten, toekomstperspectief: het hoort er allemaal bij. Het voldoen aan die eisen verschafte geïnteresseerde partijen echter niets meer dan de mogelijkheid hun plannen te presenteren. Het echte werk volgde nog.

Een greep uit de verdere eisen: Geef een visuele indruk van je plan met sfeerbeelden, een planning van activiteiten, eventuele samenwerkingen met anderen, een businessplan met exploitatiebegroting, geef wat toekomstperspectief. Nogmaals: Redelijk.

Maar dan.

De avondveertiendaagse

Al in april vorig jaar schreef Roy Grünewald over de geringe tijd die potentiële exploitanten kregen toegekend voor de indiening van hun plannen: “Veertien dagen! In coronatijd!”

Het roept een beeld op van Gorkumse geïnteresseerden die veertien avonden en nachten lang boven hun bureautje zaten te zweten om er binnen de deadline een acceptabel plannetje uit te persen.

Grünewald deelde zijn theorieën: óf een bij voorbaat geselecteerde winnaar was al lang bezig met de ontwikkeling van een plan, óf de verwachting was dat niemand zich tijdig zou melden. We weten nu dat mensen zich daadwerkelijk gemeld hebben, maar dat alle plannen zijn afgewezen. Mogelijk bevestigt dit Grünewalds tweede theorie en is het plan mislukt: Mensen meldden zich wél. Alleen zijn hun ingediende plannen onaanvaardbaar gebleken.

Misschien is het oneerlijk om de commissie af te schilderen als totale boeman. Per slot van rekening zegt het simpele bestaan van het bidbook toch al genoeg? Ze hebben het toch geprobeerd? De plannen aangehoord en weloverwogen afgewezen?

Tja. Misschien. Maar deze avondveertiendaagse duurt intussen wel erg lang. Of dit toneelstuk na al deze jaren een komedie of tragedie blijkt, weten we pas bij het slotakkoord.

 

Bekijk hieronder één van onze video’s over De Nieuwe Doelen van vorig jaar.