Ondernemen in Gorinchem

 

Ondernemen in Gorinchem:
Vrouwen en veranderend management

Ondernemen in Gorinchem: Iris van Strongsuits

In het AD van 14 februari lezen we over de Gorkumse Iris van der Leer. Een jonge professional die de studie ‘Ondernemerschap en Retailmanagement’ volgde en daarom vaak voor een groep in pak moest presenteren. Iris ervoer daarbij de last van een schommelend gewicht. Haar nette broekpak paste de ene maand wel, een paar maanden later niet.

Ze richt het bedrijf Strongsuits op. De pakken worden gemaakt van een stretchstof. Op haar nieuwe onderneming krijgt Iris veel reacties, en ze werkt op maat. Klanten hebben inspraak op kleur en stof. Nog belangrijker dan de pakken zelf is echter het gevoel dat Iris verkoopt:

“Ik verkoop een pak, maar ik verkoop ook het gevoel dat vrouwen krijgen door het dragen ervan: een gevoel van kracht en zelfverzekerdheid – een positie aan de top is haalbaar.”

 Vrouwelijk ondernemerschap

Twee dagen later, op 16 februari, publiceert NOS een artikel getiteld “Vrouwelijke ondernemers trekken moeilijker kapitaal aan”. De titel is de conclusie van ABN Amro na een enquete-onderzoek onder 600 ondernemers. Dat waren niet alleen klanten van ABN Amro, maar van verschillende banken. Wat waren de belangrijkste verschillen?

  1. Vrouwen komen moeilijker aan startkapitaal dan mannen;
  2. Bijna drie keer zoveel mannen als vrouwen groeien met hun onderneming door;
  3. Vier keer zoveel mannen als vrouwen zijn in staat om hun onderneming na een aantal jaar te laten voortbestaan.

NOS biedt tevens een mogelijke verklaring voor deze verschillen: Vrouwen beginnen een bedrijf vaker om andere redenen dan winstbejag, bijvoorbeeld om positieve impact te hebben op hun omgeving. Ze zijn selectiever in hun keuze van samenwerkingspartners. En ze pitchen hun ideeën liever niet voor een kamer met voornamelijk mannen, omdat ze zich dan vaak niet gehoord of gezien voelen.

Leidende rollen

Deze observaties (het verhaal van Iris en de conclusie van ABN Amro) in ons achterhoofd houdende gaan we weer terug naar het AD. Op dezelfde dag als de publicatie van het NOS-artikel, 16 februari, schrijft de krant over management. ‘Nieuwe tijd vraagt om nieuw type manager’. De subtitel: ‘Binnen bedrijven staan de traditionele verhoudingen onder druk’. In het stuk zijn psychologen Mark van Vugt en Max Wildschut aan het woord.

Onder andere bespreken zij de zes verschillende rollen die mensen met een leidende functie doorgaans aannemen:

  1. De krijger, die de leiding neemt in strijd met een andere groep;
  2. De manager, die complexe plannen coördineert;
  3. De scout, die voorop gaat als nieuwe wegen worden verkend;
  4. De arbiter, die optreedt als er onderling ruzie ontstaat;
  5. De diplomaat, die goed is in het aangaan van samenwerkingen met andere groepen;
  6. De leraar, die ervoor zorgt dat medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden vergaren.

 

Het artikel vervolgt: “Die natuurlijke instincten worden echter ondermijnd door de vaste rollen die werknemers binnen organisaties krijgen toebedeeld.” Zou hetzelfde fenomeen dus kunnen plaatsvinden bij vrouwelijke ondernemers, die een door mannen gedomineerde wereld instappen en rollen krijgen toebedeeld die hen minder passen? Krijgen zij niet genoeg gelegenheid om zichzelf te zijn en vanuit eigen kracht te opereren? Want dat die (ondernemende) kracht er is, dat staat buiten kijf.

Het leiderschap van de toekomst: Digitalisering en vervrouwelijking?

Het leiderschap van de toekomst, zo concludeert het artikel, wordt grotendeels geautomatiseerd. Werk als dat van de ‘manager’ wordt steeds meer overgenomen door computers die uren en behaalde doelstellingen bijhouden. Wat wel steeds belangrijker wordt? Een leider die zich toelegt op sociale verbintenis.

 

“Kennis overbrengen, oog hebben voor innovatie en zorgen voor verbinding, dat zijn zaken die je niet kunt automatiseren. De types leiders die nu nog weleens worden onderschat, worden in de toekomst steeds belangrijker.”

 

Dit zijn vaardigheden die vooral lijken te vallen onder de takenpakketten van ‘de arbiter’, ‘de diplomaat’ en ‘de leraar’. Zijn dit rollen die vrouwen vaker verkiezen, aangezien zij ondernemingen vaker starten met het doel hun omgeving op positieve wijze te beïnvloeden?

Wordt het leiderschap van de toekomst dus gekenmerkt door digitalisering en vervrouwelijking?

En zal die ontwikkeling het vrouwen als Iris makkelijker maken om hun ambities waar te maken en succesvol te ondernemen in Gorinchem? Want ook Iris geeft niet op:

“Het is een moeilijke markt, met veel concurrentie, maar ik ga gewoon door, ook als het eens tegenzit. … Ik wil hét broekpakkenlabel van Nederland worden. En ik zou het prachtig vinden om te zien dat er meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven komen.”

 

Geïnteresseerd in ondernemen in Gorinchem? Bekijk hieronder de aflevering van Tredion: Gorkum in Business waarin Jan van Wijgerden langsgaat bij de IKG Ondernemersvereniging.