Laaggeletterdheid

Van 6 tot en met 12 september is de Week van Lezen en Schrijven een initiatief van stichting Lezen en Schrijven. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Voor ongeveer 10.000 mensen in de regio Gorinchem is lezen, schrijven en/of rekenen niet vanzelfsprekend. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dat maakt meedoen in onze samenleving een grote uitdaging. Samen met Stichting Lezen en Schrijven en onze partners, zet de gemeente Gorinchem zich in om de taalachterstand in de regio aan te pakken. Het is namelijk belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. U kunt ook helpen. Bekijk het filmpje of bel voor meer informatie naar 0800 023 44 44. Kijk voor een volledig overzicht van activiteiten op https://www.debibliotheekaanzet.nl/wvles

Nieuws