Windmolens in Gorcums natuurgebied?

Windmolens op Avelingen en A15-Oost in Gorinchem? Deze locaties zijn in de Regionale Energiestrategie aangewezen als zoeklocaties voor mogelijke windmolens. Maar windmolens in Avelingen? Daar zitten bezorgde bewoners Peter Verschoor en Rik Pellikaan niet op te wachten. Zij willen de windmolens in dit natuurgebied koste wat het kost voorkomen.

Nieuws